Slujire

Degetul mare

Reverendul Kenneth Collins pe site-ul său (http://www.kencollins.com):

"M-am observat în timp ce am luat în mână un creion şi am început să scriu. Degetul meu mare era în opoziţie cu celelalte degete în procesul de apucare şi utilizare a uneltei de scris. Fără opoziţia lui nu aş fi putut face nimic. Aşa că simt că Duhul Sfânt e Cel care poate inspira membrii din Trupul lui Cristos să nu fie de aceeaşi părere unii cu alţii, din vreme în vreme, când opiniile unei minorităţi să fie în opoziţie cu cele ale majorităţii şi asta să servească unui scop mai înalt. De aceea acord respect celor care nu agreează opiniile mele; poate că Duhul Sfânt vrea să scoată ceva de aici sau să mi-i trimită să mă corecteze şi să-mi reprobe exagerările."


Istorisirea Biblică

Istorisirile personale nu sunt suficiente pentru a oferi altora pace atunci când ei îşi chestionează propria existenţă. Dar istorisirea Biblică nu vine din uman ci de la Dumnezeu. De aici avem sugestia că motivele pentru creaţia şi existenţă noastră ne sunt date de Dumnezeu în Biblie. De aceea tabloul ce rezultă dă răspuns la cele mai mari întrebări ale vieţii prin plasarea lor în cadrul istoriei lui Dumnezeu.


Timpul potrivit (kayros)

Grecii au în dicţionar două noţiuni diferite pentru timp: un timp cronologic (kronos), care măsoară secundele, minutele, zilele şi anii; dar mai au un timp, spiritualizat, de tip noologic (kayros), un timp special al lui Dumnezeu, care măsoară economia sau dispensaţia Lui, adică timpul potrivit pentru o anumită lucrare, timpul plin de semnificaţie.

Trăind în vârtejul confuziei economice şi al simţământului, în continuă creştere, al fragmentării sociale, nu s-a găsit totuşi un timp mai potrivit în istorie pentru a colabora şi a ne conecta unii cu alţii, împărţind resursele noastre limitate şi căutând să înţelegem mai bine colegii şi studenţii care ne fac vieţile aşa de vibrante şi pline de mulţumire.

Pe măsură ce înaintăm cu această lucrare trebuie să ne punem întrebarea: “Cum putem oare -cu multiplele noastre identităţi- să ne informăm şi să ne ridicăm unii pe alţii pentru a promova unitatea, pentru a fi una şi în acelaşi timp a fi interconectaţi?” Ei bine, creând o comunitate de purtare de grijă unii altora, alimentată de empatie şi compasiune, bazată pe identităţile noastre spirituale. Aceasta va fi adevăratul test al justiţiei sociale şi al diversităţii.


Evanghelism pro-activ

Cum să împărtăşiţi cu alţii într-un mod eficient Evanghelia, clar şi încrezător, este de asemenea ceva de însuşit. Dacă cineva v-ar face cunoştinţă cu cel mai de top lucru din viaţă nu aţi lua aminte? Desigur că aşa e. Şi este chiar ceea ce noi, evanghelicii, avem de oferit. A face cuiva cunoştinţă cu Domnul Isus Cristos nu numai că este cel mai important lucru ce i-l putem oferi ci şi cea mai mare mulţumire sufletească personală.

Chiar dacă gândiţi cumva că evanghelismul nu vi se potriveşte, un Îndrumar Pas-cu-Pas vă poate arata cum să începeţi şi să nutriţi un stil de viaţă evanghelic. El combină puternica ancoră biblică cu diferitele sugestii practice.

Evanghelia trebuie să întâlnească necredinciosul acolo unde este el, în cultura lui, în cartierul lui select, în blocul lui colectivist sau în mahalaua lui.

Acest text unic este aranjat în trei părţi, în acord cu rolurile Trinităţii, cu relaţionările şi cu activitatea. El cheamă şi abilitează cititorul să înţeleagă esenţa trăirii unei vieţi abundente şi pasionate.

Stilul abordării este nici agresiv nici defensiv, ci pro-activ, creînd punţi de comunicare prin relaţii individualizate cu cel vizat, şi lăsînd iniţiativă deplină Spiritului Sfânt pentru gîndire, vorbire şi acţiune.

Aici nu se cere ştiinţa persuasiunii sau a manipulării, ci sinceritate, disponibilitate şi simţire. Plus abilitatea de a relaţiona fără să încalci regulile bunului simţ.Ce urmează este creaţia ad-hoc a Duhului, adică Harul lui Dumnezeu la lucru, pe care chiar îngerii lui Dumnezeu din cer vor să-l privească, pe marea scenă a lumii(Efeseni 3,10) !


Echipele de Slujire (live / pe viu)

 

Cu sonorităţi distincte şi cu o misiune clară, “Echipele” vor înobila evenimentele şi serviciile bisericilor în orice loc unde vor merge să laude pe Dumnezeu şi să acţioneze ca ambasadori ai Colegiului Evanghelic Dumitru Cornilescu. (Ambasadorii Împărăţiei)

Departamentul “Echipele” include pe toţi aceia care vor să slujească, în felul chemării fiecăruia...


Programele Spirituale

Serviciile spirituale convocate lunar sau aleator vor pune studenţii în contact cu Creatorul prin închinare pasionată şi prin mesaje puternic ancorate în Adevărul Biblic. Mărturia publică nu va lipsi. Nici aplicaţia practică.


 

A S C U L T A R E A : filozofie de lucrare practică, concepţia biblică a mentorului Colegiului - Dumitru Cornilescu

“Noi putem aprecia unele lucrări ca fiind foarte importante iar altele mai puţin importante; unele foarte interesante iar altele mai puţin; unele pentru care, împlinindu-le, ni s-ar cuveni o răsplată mai mare decât pentru altele. Dar toate acestea sunt gânduri şi măsuri omeneşti. Pentru Dumnezeu însă contează un singur lucru: să faci numai ceea ce El îţi dă de făcut, atunci când El te pune să faci, cu înţelepciunea şi puterea pe care ţi le pune El la dispoziţie; iar când El te pune deoparte să ştii din nou să asculţi şi să rămâi liniştit acolo unde a hotărât El.

Nouă ne place să lucrăm, să facem multe lucruri, să le vedem roadele. Ni se pare foarte greu să stăm deoparte atunci când Domnul ne spune: „Acum, lucrarea ta s-a terminat." Ascultarea se învaţă numai într-o viaţă de părtăşie permanentă cu Domnul Isus. Aşa ajungi să-I cunoşti gândurile şi dorinţele, ce-I place şi ce aşteaptă El de la tine. Aşa învăţăm că El vrea mai mult să-L ascultăm decât să facem lucrări pe care nu ni le-a dat El”.

(Dumitru Cornilescu)

 


 

C I T A T E

"Niciodatã o fiinţã umanã nu a strigat cãtre Dumnezeu fãrã sã primeascã rãspuns." - D. Cornilescu


Noi avem nevoie de toate bogăţiile dragostei şi înţelepciunii lui Dumnezeu, cãci numai o viaţã din belsug exercitã atracţie asupra altora." - D. Cornilescu

 

 


Experimentarea personalã şi intimã a harului lui Dumnezeu este singura temelie a vieţii creştine." - D. Cornilescu

 

 


 

„ Credinciosul transformă toate experienţele vieţii lui în valori veşnice; întocmai ca un arbore care îşi pregăteşte, din toate sărurile pământului, hrana sa." - D. Cornilescu

„Dragostea faţă de Domnul Isus Hristos nu poate fi impusă. Ea se naşte acolo, la cruce, când ochii păcătosului se deschid şi văd imensitatea dragostei Lui!"

„Isus ne iubeşte ca cel mai devotat prieten. Dragostea Lui nu depinde de valoarea noastră, ci este esenţa fiinţei Lui..."

"Niciodată o fiinţă umană nu a strigat la Dumnezeu fără să primească răspuns..."

"Mulţi oameni când aud că-i caută Isus, fug ca de foc. Se tem de El. De ce? Pentru că îşi închipuie că Isus îi va mustra pentru tot ce au făcut în viaţă şi le va citi pomelnicul tuturor păcatelor săvârşite. Şi apoi, aşa cred ei, vor începe o viaţă fără bucurie. Să fie oare adevărat? Nu! De o mie de ori nu!... Domnul Isus a venit să mântuiască, nu să piardă oameni. El vrea să-i facă fericiţi, nu nefericiţi. O, sărmane suflet, nu mai fugi, căci El te caută numai ca să te facă fericit..."