Cum să...

Cum să mă înscriu... ADMITEREA

Admiterea în Colegiul Evanghelic DUMITRU CORNILESCU se organizează pe baza unui concurs de dosare urmat de un interviu (probă eliminatorie) care se organizează anual în perioada de pînă la 01 noiembrie a.c. 

Pentru anul şcolar 2012-2013 înscrierile se pot face pe acest site, până la 01.11.2012, la rubrica Secretariat, unde există formularul de înscriere. 

Dosarul de înscriere se va depune în plic la adresa poştală de contact a Colegiului şi va conţine:


1. Fişa de înscriere, conform modelului - (descărcaţi fişa de la rubrica Secretariat)

2. Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat / sau ultima şcoală absolvită

3. Curriculum vitae

4. Recomandare din partea bisericii  sau a doi credincioşi cunoscuţi în comunitatea locală

5. Schiţa unui proiect de slujire creştină care constituie motivaţia studiului academic(1-2 pag.A4)

6. Adeverinţă medicală

7. Fotografii tip 3x4 cm - 2 buc.

8. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (se plăteşte prin OP la bancă, sau prin mandat poştal, sau în numerar, la casier, la depunerea dosarului la Secretariatul Colegiului, atenţie - nu se pun banii în plicul poştal! ).

(----Taxa de înscriere: 100 lei RON---- Taxa de şcolarizare: 250 lei RON / semestru-----)


 

NOTĂ: Pentru OPERATIVITATEA ÎNSCRIERII se poate trimite DOSARUL şi prin e-mail, scanând fiecare document. Taxa de înscriere se poate plăti în cont direct (specificând NUMELE persoanei şi ce reprezintă plata-Taxa de înscriere) scanând apoi ordinul de plată si adaugându-l la celelalte acte. Ulterior trebuie depus însă dosarul în original, cu documentele solicitate. 

VEŢI FI ANUNŢAŢI TELEFONIC sau prin e-mail cu privire la admiterea dosarului Dvs/data şi ora interviului, iar pentru cei declaraţi ADMIŞI, vi se va comunica data şi locul desfăşurării cursurilor în primul semestru al anului universitar 2010-2011.


 

Cum va fi cu EXAMENELE...

Sesiunile de examene pentru anul I, promoţia 2012-2013 au loc:

Sesiunea   I:  16 – 18 martie 2013

Sesiunea II:  30 aug. - 2 sept. 2013

Tabăra pentru familii, studenţi şi profesori : 28 aug. -02 sept.2013,

 


 

P R O I E C T

AGENDA - decembriei 2012 a SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE a Departamentului de cercetare biblică aprofundată

TEME:

1. Aspecte juridice ale botezului creştin.

4. Dezvoltarea lucrării creştine în zona subcarpatică a Munteniei (judeţul Dîmboviţa).

 

Lucrările de max. 10 pag. format A4 se vor depune  la Secretariatul Colegiului, împreună cu înregistrarea pe format electronic (CD, stick sau e-mail)

Secretar Ştiinţific: Adrian Vasiliu