ACTUALITATEA
Index articol
ACTUALITATEA
Actualitatea politică
Actualitatea educaţională
Actualitatea chemării în lucrarea lui Dumnezeu
Actualitatea misiunii
Actualitatea muzicală
Actualitatea credinţei
Actualitatea medicală
Toate paginile


E D I T O R I A L - Iubiţi cititori creştini

 

Îmi amintesc că atunci cînd eram mai tânăr mi-aş fi dorit ca cineva să-mi pună ordine prin noianul de informaţii cu care eram bombardat în fiecare zi. Trăim o epocă istorică dificilă, în care trebuie să învăţăm să fim selectivi, să avem priorităţi şi să ne deprindem să zicem şi NU, când e cazul.
Fiind slujitorii generaţiilor care vin după noi, am găsit de cuviinţă să punem în mâna tinerilor noştri un instrument util - o... SITĂ. Revista noastră doreşte să fie o sită şi un filtru.
Tinerii din Dâmboviţa mi-au solicitat în anii trecuţi să le spun câte ceva despre politică, dacă are voie creştinul să facă politică, sau dacă trebuie să facă politică. Eu le-am spus atunci, ţin minte, că tot ceea ce facem noi poate fi privit ca o politică, adică o atitudine, căci politica înseamnă în primul rînd atitudine, respectiv, luare de poziţie, o raportare a noastră la o realitate a lumii în care trăim.
Apoi, am mai făcut ceva, le-am trimis un vorbitor la o conferinţă, o personalitate care făcuse politică la nivel înalt. I-am întrebat mai târziu pe tineri: V-a plăcut? V-a lămurit fratele? Da, erau bucuroşi, radiau, înţeleseseră tema, erau de acum nişte soldaţi care înţeleseseră prima lecţie a frontului: că au în faţă un inamic, care chiar îi va ucide, dacă ei nu vor avea o atitudine corespunzătoare, preventivă. Aşa că aceasta e pe scurt politica -zic eu-, o ATITUDINE. De ce nu... de inimă!

REDACŢIA

 

 

P e n t r u   a c e s t   n u m ă r   v - a m   p r e g ă t i t   u r m ă t o a r e l e: