S P E C I A L I Z Ă R I

 

Specializările sunt pe trei grupe de studiu:

I)    Teologie pastorală – cursuri de calificare,  pentru absolvenţi cu bacalaureat

------Taxa de înscriere: 100 lei RON, Taxa de şcolarizare: 250 lei RON / semestru

------Durată: 5 semestre; la absolvire se eliberează Diplomă de Studii

II)   Teologie misionară – cursuri de recalificare,  pentru toţi lucrătorii (fără condiţia de a avea bacalaureat)

------Taxa de înscriere: 100 lei RON, Taxa de şcolarizare: 250 lei RON / semestru

------Durată: 5 semestre; la absolvire se eliberează Certificat de Absolvire

III) Teologie sistematică cursuri de specializare, echivalent master, pentru absolvenţii altor şcoli biblice recunoscute şi absolvenţii de învăţămînt superior.

------Taxa de înscriere: 100 lei RON, Taxa de şcolarizare: 250 lei RON / semestru

------Durată: 3 semestre; la absolvire se eliberează Certificat de Absolvire

 

I M P O R T A N T !

Pentru plata integrală a taxelor la înscrierea pentru anul I, se face o reducere de la 500 RON/an, la 400 RON/an

 

În funcţie de situaţia materială a fiecărui student, conducerea Colegiului va putea oferii burse sau reduceri de taxe şi gratuităţi de pînă la 100%.

 

Misionarii aflaţi în misiune  vor achita doar 10% din taxele datorate.


CURSURI  ŞI EXAMENE online pentru STRĂINĂTATE

Sunt acceptate şi înscrieri din străinătate


Forma de învăţămînt:ID (învăţământ la distanţă)

Se asigură cursuri prin e-mail, internet, radio-TV, poştă, cu Sesiuni de seminarii, sinteze şi testare orală, scrisă sau prin proiecte de cercetare individuală aprofundată, la nivel centralizat (cu toate grupele) sau local (pe grupe, sau zone geografice).


Se primesc prin  T R A N S F E R  studenţi de la alte Colegii sau Şcoli biblice, cu stabilirea unui calendar de susţinere a examenelor de diferenţă.


 

Norme Generale

Programa anuală de studiu cuprinde 6 –10 discipline de studiu.

Din totalul celor 33 de discipline , 12 sunt obligatorii, restul sunt opţionale şi facultative.

Programa anuală cuprinde 4 discipline obligatorii (DOb), 1-4 discipline opţionale (DOp) şi 1-4 discipline facultative (DFa)

Examenul practic, obligatoriu, contează 50% din nota finală.


 

C A T E D R E

În cadrul Colegiului activitatea de învăţământ şi cercetare este organizată în următoarele catedre cu profesori titulari:

 

CATEDRA  / ŞEF CATEDRĂ ASISTENT / DISCIPLINA

1. Vechiul Testament /  Adrian Vasiliu  /  ----------- /  Studiul NT partea I şi II

2. Noul Testament /  Adrian Vasiliu /  ................. /  Studiul VT partea I şi II

3. Teologie Sistematică / Pavel Chiriţescu /  Lucian Popa /  Teologie Sistematică

4. Teologie practică /  Constantin Coman  /  Marcus Dumitru / Misiologie-Evanghelism

5. Ştiinţe /  Daniel-Gabriel Cuculea / ------ / Drept biblic, Istoria-teologia BER, Conducerea Bisericii

6. Limbi străine

Limbi clasice: /  Adrian Vasiliu  /  Ebraica, Greaca (I şi II)

Limbi moderne: /  ------------  / ............/ Adina Dumitru/Mihai Dumitrescu/ (Engleză,Franceza,Spaniola,Germana)

7. Slujire practică-ARTE /  Constantin Coman / Proiect de Slujire practică /................. /

 


 

C U R S U R I

01. Studiul Vechiului Testament

02. Studiul Noului Testament

03. Teologie Sistematică

04. Hermeneutică–Omiletică

05. Apologetică


06. Istoria Bisericii


07. Istoria BER – Teologia BER


08. Drept biblic
/ canonic

09. Conducerea Bisericii – Dinamica Bisericii


10. Administraţie – Managementul organizaţiei


11. Misiologie
- Evanghelism

12. Viaţă creştină

13. Consiliere spirituală

14. Resurse umane – Dezvoltare personală


15. Psihologie creştină - formarea gândirii creştine


16. Sociologia Religiei


17. Muzică ecleziastică


18. Pedagogie - Metode de predare

19-21. Limbi clasice: Ebraica, Greaca, Latina

22-25. Limbi moderne: Engleza
/ Franceza / Spaniola / Germana

26-27. Arhitectura Bibliei / Arheologia Bibliei

28. Calculatoare-IT

29-30. Exegeza NT/ Exegeza VT

31. Profetologie

32. Artă dramatică

33. Filosofie şi Etică-istoria gândirii creştine

Proiect de slujire practică

Examenul de Slujire practică contează 50% din nota finală.

 


 

 

CURRICULUM  GENERAL (Specializarea I şi II)

An I

(4 DOb, 2DOp, 2DFa)

Noul Testament (DOb)

Vechiul Testament (DOb)   

Hermeneutica-Omiletică (DOb)

Istoria şi Teologia BER (DOb)

Limba Greacă I (DOp)

Limba Ebraică I (DOp)

Limba română (DOp)

Limba modernă I (DOp)

Psihologie (DOp)

Filosofie şi Etică-istoria gândirii creştine (DOp)

Muzică bisericească I (DFa)

Sociologie (DFa)

Administraţie-Managementul organizaţiei (DFa)

Arhitectura Bibliei / Arheologia Bibliei (DFa)

An II

(4 DOb, 4DOp, 2DFa)

Teologie Sistematică I (DOb)

Misiologie - Evanghelism (DOb)

Istoria Bisericii (DOb)

Drept biblic (DOb)

Limba Greacă I (DOp)

Limba Ebraică I (DOp)

Limba Greacă II (DOp)

Limba Ebraică II (DOp)

Limba modernă I (DOp)

Limba modernă II (DOp)

Exegeza NT (DOp)

Exegeza VT (DOp)

Teologie Sistematică II /Profetologie (DOp)

Pedagogie (DOp)

Filosofie şi Etică-istoria gândirii creştine (DOp)

Muzică bisericească I şi II  (DFa)

Sociologie (DFa)

Psihologie (DFa)

Administraţie-Managementul organizaţiei (DFa)

Resurse umane – Dezvoltare personală (DFa)

Calculatoare-IT (DFa)

Artă dramatică (DFa)

An III

(4 DOb, 2DOp, 4DFa)

Teologie pastorală (DOb)

Viaţa Creştina (DOb)

Conducerea Bisericii (DOb)

Apologetică (DOb)

Exegeza NT (DOp)

Exegeza VT (DOp)

Teologie Sistematică II /Profetologie (DOp)

Consilieră spirituală (DOp)

Muzică bisericească II (DFa)

Sociologie (DFa)

Psihologie (DFa)

Pedagogie (DFa)

Filosofie şi Etică-istoria gândirii creştine (DFa)

Administraţie-Managementul organizaţiei (DFa)

Resurse umane – Dezvoltare personală (DFa)

Arhitectura Bibliei / Arheologia Bibliei (DFa)

Calculatoare-IT (DFa)

Artă dramatică (DFa)

Practică: proiect de slujire creştină

Proiectul de slujire constă în: partea scrisă (o notă) şi partea de teren (o notă - medie din 2 note)

 


 

CURRICULUM  SPECIAL

(Specializare III - Echivalent Master)

În mod excepţional promoţia 2010-2011 va efectua un an pregătitor, la sfârşitul căruia va susţine examenul de Istoria şi Teologia BER (în sesiunea din aug–sept. 2011).

În anul universitar 2011-2012, studenţii vor parcurge curriculum-ul general al anilor II şi III, care vor fi consideraţi pentru specializarea lor ca anii I şi II de studiu.

 


 

Diferenţierea tuturor SPECIALIZĂRILOR se face în anii II şi III de studiu, după cum urmează:

a) Specializarea I în anul II de studiu, va avea de susţinut un Proiect de an suplimentar la disciplina Teologie sistematică/Istoria şi Teologia BER.

b) Specializarea II, în anul II de studiu, va avea de susţinut un Proiect suplimentar de an la disciplina Misiologie-Evanghelism / Istoria şi Teologia BER.

c) Specializarea III, în anul I de studiu, va avea de susţinut un Proiect de an la disciplina Teologie sistematică/ Istoria şi Teologia BER cu aspecte teologice comparative.

d) În anii terminali toate Specializările vor susţine Proiectul de slujire practică în domeniul lor specific