Arhiva

Arhiva cursurilor, pe discipline

 


 

1) Disciplina: Studiul Vechiului Testament /curs

Lector: Adrian Vasiliu

- Bibliografie

1) Samuel J. Schultz, Călătorie prin Vechiul Testament, editura “Harper and Rov Publishers”, 1980

2) Ernst Aebi, Scurtă introducere biblică, editura “Lumina Lumii”, Vechiul Testament, 1993

3) Dumitru Cornilescu, Biblia, editura “United Bible Societies”, Vechiul Testament, 1992

4) Olimpiu Cosma, Concordanţă biblică după versiunea Dumitru Cornilescu, editura “Agape”, Făgăraş, 2003

5) John Stott, Să înţelegem Biblia, editura “Romanian Aid Fund; Naraţiunea biblică - Vechiul Legământ, 1993

6) Max I. Dimont, Dumnezeu, evreii şi istoria, editura “Hasefer”, 2007

7) H.L.Heijkoop, Slava lui Cristos în jertfe, editura “G.B.V.”-Dillenburg, 1991

8) Dr. E.Donges şi Otto Kunze, Ghid pentru studiu biblic, editura “G.B.V”- Dillenburg, Vechiul Testament, 1991

9) Josy Eisenberg, O istorie a evreilor, editura “Humanitas”, 1993

10) Dr.Vasile Talpoş, Studiu introductiv în legea, istoria şi poezia Vechiului Testament, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1999

 

2) Disciplina - Studiul Noului Testament,curs

Lector: Adrian Vasiliu

- Bibliografie

1) Dumitru Cornilescu, Biblia, editura “United Bible Societies”, 1.992.

2) Noul Testament cu psalmi, proverbe şi explicaţii, editura “Liga Bibliei”, Bucureşti, 2.007.

3) William MacDonald, Comentar la Noul Testament, editura “C.L.V.”, Bielefeld, 1.998.

4) Merrill C. Tenney, Studiu al Noului Testament, editura “Eerdmans Publishing Co.”, 1.986.

5) Dr. E. Donges şi Otto Kunze, Ghid pentru studiu biblic, editura “G.B.V.”-Dillenburg, Noul Testament, 1.991.

6) John Stott, Să înţelegem Biblia, editura “Romanian Aid Fund”, Noul Testament, 1.993.

7) Ernst Aebi, Scurtă introducere biblică, editura “Lumina Lumii”, Noul Testament, 1.993.

8) Olimpiu Cosma, Concordanţă biblică după versiunea Dumitru Cornilescu, editura “Agape”, Făgăraş, 2.oo3.

3) Disciplina: Limba greacă, nivelul 1+2 / curs

Lector: Adrian Vasiliu

- Bibliografie

1) The Greek New Testament, editura “Deutsche Biblegesellschaft”, Stuttgart, ediţia a patra, 1.993.

2) John F. Tipei, Limba greac_ a Noului Testament, editura “Cartea Creştină”, Oradea, 1.994.

3) Adrian Vasiliu, Limba greacă biblică - studiu introductiv în morfologie şi sintaxă cu aplicaţii pe texte biblice, editura “S.E.R.”, Bucureşti, 2.000.

4) Ana-Felicia Ştef, Manual de greacă veche, editura “Humanitas”, Bucureşti, 1.996.

5) William Barclay, Analiza semantică a unor temeni din Noul Testament, editura “Societatea Misionară Română”, U.S.A., 1.992.

6) Olimpiu Cosma, Interlinear gec-român, editura “Agape”, Făgăraş, 1.994.

7) J. Gresham Machen, New Testament Greek, editura AMG Publishers, Chattanooga, TN, U.S.A., 1.985.

8) Randall D. Mc.Girr, Primii paşi în greaca Noului Testament cu aplicaţii, editura “Plusart”, Bucureşti, 1.992.

4)Disciplina -Limba ebraică, nivelul 1,2,curs

Lector: Adrian Vasiliu

- Bibliografie

1) R. Kittel, Biblia Hebraica Stuttgartensia, editura “Deutsche Biblegesellschaft”, Stuttgart, 1.990.

 

2) Dr. Emilian Corniţescu, Limba ebraică biblică, editura Institutului biblic şi de misiune al B.O.R., Bucureşti, 1995.

3) Adrian Vasiliu, Limba ebraică biblică - studiu introductiv în morfologia şi sintaxă cu aplicaţii pe texte biblice, editura “S.E.R.”, Bucureşti, 1995.

 

 

5)Disciplina – Istoria şi teologia Bisericii Evanghelice Române

Curs, Lector: Cuculea Daniel-Gabriel

Cuculea Daniel-Gabriel, Reforma sufletului românesc

Volumul I – O mişcare creştină în România, ediţia a II a, revizuită,Bucureşti,Ed. Societatea Evanghelică Română&Co,Bucureşti,2010

Volumul II – Dumitru Cornilescu şi Biblia română, ediţia a II a, revizuită,Bucureşti,Ed. Societatea Evanghelică Română&Co,Bucureşti,2010

Cuprins

VOLUMUL I

O mişcare creştină în România

Cuvânt înainte

Cap. 1 O lucrare creştină în România

Cap. 2 Început de veac nou

2.1. Rădăcini

2.2. Teodor Popescu – un părinte spiritual

Cap. 3 Împotriva curentului

Cap. 4 Procesul

4.1. Schisma

4.2. Sentinţa

4.3. Peregrinări

Cap. 5 Totul prin har

5.1. Mare e secerişul

5.2. Adunarea creştină „Trezirea”

5.3. Asociaţia creştinilor după Scriptură

5.4. Război şi pace

5.5. Emil Constantinescu, Gh. Cornilescu şi alţii

Postfaţă

Repere bibliografice

VOLUMUL II

Dumitru Cornilescu şi Biblia română

Cuprins

Cap. 1 Din istoria cărţilor sfinte

Cap. 2 Dumitru Cornilescu şi istoria Bibliei române

Cap. 3 Lupta credinţei

Cap. 4 Cea mai dulce vorbă-i harul

Cap. 5 Sfârşitul veacului

5.1 Amurgul

5.2 Un nou legământ

5.3 Peste ani

Postfaţă

Repere bibliografice

- REPERE BIBLIOGRAFICE –

1. „O lucrare a Evangheliei” - Horia şi Ştefan Azimioară,

manuscris – reperul principal al lucrării.

2.”Intoarcere la Dumnezeu,istoria unui

om credincios-Teodor Popescu” -Horia Azimioară,Ed. Stephanus,Bucureşti 2006

3.”Viaţa şi lucrarea

lui Dumitru Cornilescu” - Alexandru Măianu,Editura BER,Bucureşti,1995

4. „Autobiografie” - Emil Constantinescu, manuscris.

5. „Cum m-am întors la Dumnezeu şi cum am spus şi altora” -

Dumitru Cornilescu, broşură, Bucureşti, 1946.

6. „Isus vă cheamă” - Teodor Popescu, predici, ediţia a III-a, Bucureşti,1939.

7. „Doi datornici” - Teodor Popescu, predică în colecţie.

8. „Predici” - Gheorghe Cornilescu, colecţie de predici.

9. „Viaţa de familie” - Emil Constantinescu, manuscris.

10. „Viaţa lui Hudson Taylor” - traducere, manuscris.

11. „Biserica sau Adunarea – istoria ei pe pământ” - traducere după Dr. A. Ladrierre

(4 volume), manuscris.

12. „Biblia este totuşi adevărată” - Petru Popovici, broşură.

13. „Scurtă introducere biblică” - Ernst Aebi, traducere.

14. „Darul Lacrimilor” - Traian Dorz, Poezii religioase, 1939.

15. „Istoria Bisericii Ortodoxe Române” – Mircea Păcurariu, Ed. Bisericii Ortodoxe Române,1981.

16. „Istoria religiilor” - Diac. Prof. E. Vasilescu, Ed.Inst.Biblic şi de misiune ortodoxă, Bucureşti, 1975.

17. „Drumul Bisericii” - traducere de C. Pascu, Ed.Cultului Creştin după Evanghelie din R.S.R., Bucureşti, 1980.

18. „Istoria creştinilor” - Ion Ungureanu, Ed. Farul Mântuirii, Bucureşti, 1930.

19. „Adevăruri eterne” - C.I. Beldie, Ed. eparhială Rm. Vâlcea, 1939.

20. „Calea credinţei” - revistă ed. de Cultul Creştin după Evanghelie.

21. „Mitropolia Banatului” - revistă ortodoxă, nr. 4-6, Timişoara, 1971.

22. „Mitropolia Olteniei” - revistă ortodoxă, nr. 1-2, Craiova, 1988.

23. „Istoria României” - colectiv, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1982-1985.

24. „Jurnal” (vol.I-III) - Gala Galaction, Ed. Minerva, 1980.

25. „Cântarea cântărilor” - Ioan Alexandru, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,colecţia „Biblioteca Orientalis”, Bucureşti, 1978.

26. „Vechi cărţi româneşti călătoare” - Florian Dudaş, Ed. Sport-turism, 1987.

27. „Magazin istoric” - revistă de cultură istorică, colecţie.

28. „Istoria românilor” - Nicolae Iorga, vol. I-X, Bucureşti.

29. „Biblia” - Ed.1915, 1928, 1931, 1938, 1944, 1968, 1975, 1982.

30. „Noul Testament” - Ed.1921, 1925, 1927, 1928, 1930, 1949, 1979, 1981,1984.

31. presa anilor 1923-1924.

32. presa anilor 1986-1989.

S-au mai folosit, de asemenea, alte numeroase surse protestante, neoprotestante, ortodoxe, ştiinţifice, literare, radiofonice.

 

Bibliografie

 

6)Disciplina - CONDUCEREA BISERICII ,

Curs, Lector: Daniel-Gabriel Cuculea

CUPRINS

Cap. 1. INTRODUCERE

Cap. 2. BAZELE CONDUCERII SPIRITUALE

2.1. Definiţii, calităţi, cerinţe

2.2. Fundamentele biblice ale conducerii Bisericii

2.2.1. Caracteristicile şi exigenţele conducerii spirituale

2.2.2. Învaţătura paulină despre conducere (1 Tim. 3)

1. Condiţii de ordin social

2. Condiţii de ordin moral

3. Condiţii de ordin intelectual

4. Condiţii care ţin de personalitate

5. Condiţii familiale

6. Condiţii de maturitate

2.2.3. Învaţătura petrinică despre conducere (1 Petru 5)

Cap. 3. TIPURI DE CONDUCERE

3.1. Tipuri de conducere bisericească

3.2. Calificări pentru liderii din Biserică

1. Dar sau slujbă?

2. Presbiterii şi diaconii

Cap. 4. BISERICA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ

LA 20 ANI DE CONDUCERE ÎN LIBERTATE

4.1. Scurt istoric. Reuşite şi neîmpliniri

4.2. Pasul întâi: identificarea problemelor

4.3. O conducere spirituală - cheia unei posibile renaşteri

4.4. Pasul doi: principii biblice de rezolvare - Exigenţe şi oportunităţi

Cap. 5. SCURTE CONCLUZII

5.1. Importanţa conducerii spirituale

5.2. B.E.R. între trecut, prezent şi viitor

4 Anexe

Anexa nr 1: Miu Petre, CUGETĂRI PERSONALE, Bucureşti, Biserica nr. 1,str.Carol Davilla,1995

 

BIBLIOGRAFIE

1. Biblia - Traducerea Dumitru Cornilescu, Editura U.B.S.,1925

2. Noul Testament, Ed. G.B.V., Dillenburg, Germania, 2000

3. Barclay, William , Epistolele lui Petru şi Iuda - The Letters of Peter and Jude, Edinburgh: St. Andrews, 1958

4. Barclay, William, Epistolele către Timotei şi Tit, Edinburgh, St. Andrews, 1969

5. Brengle, Samuel Logan, Secretul câştigătorului de suflete, Londra, Armata Salvării, 1918

6. Brengle, Samuel Logan , C. W. Hall, Armata Salvării, New York, 1933

7. Bright, Bill, Aşteptata trezire, Editura N.L.P., Orlando, U.S.A., 1999

8. Bussemer, Kourad, Biserica Domnului Isus Cristos, Editura Stephanus, Bucureşti, 1996

9. Cairns, Earle E., Creştinismul de-a lungul secolelor, Editura Societatea Misionară Română, Dallas, Texas, U.S.A., 1992

10. Chambers, Oswald , Iată cum vă trimit eu pe voi lucrătorii lui Dumnezeu, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1996

11.Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu, Manualul studentului, Editura Zondervan Corporation, Chicago, 1984

12. Darby, J.N. , Culegere de gânduri, G.B.V., Dillenburg, Germania, 1991

13. Drummond, Lewis A. Mesajul Crucii,Editura Institutului Biblic “Emanuel”, Oradea, 2001

14. Drummond, L.A., Teologia Evangheliei, Colecţia Glasul îndrumătorului creştin, Paris, 1984

15. Cuculea Daniel-Gabriel, Din ciclul Reforma spirituală în România, vol. I, “Reforma sufletului omenesc”, Editura “Societatea Evanghelică Română & Co.”, Bucureşti, 2000

16. Cuculea Daniel-Gabriel, Din ciclul Reforma spirituală în România ,vol. II,” Dumitru Cornilescu şi Istoria Bibliei Române”, Editura “Societatea Evanghelică Română & Co.”, Bucureşti, 2000

17.Cuculea Daniel-Gabriel,Calitatea organizaţională, organizaţia non-profit şi conducerea ei, Dizertaţie de master în drept, manuscris, Universitatea Bucureşti,2003

18.Cuculea Daniel-Gabriel,PENTRU O CONDUCERE SPIRITUALĂ ÎN BISERICA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ, lucrare de licenţă în teologie, manuscris, Institutul Teologic Timotheus, Bucureşti, 2002

19. Cuculea Daniel-Gabriel,Conducerea Bisericii,note de curs, manuscris,Bucureşti,2010

20. Cuculea Daniel-Gabriel, COLECŢIA Revistei “Seminar”, nr. 1-6, Editura S.E.R. & CO, Bucureşti, 2000-2001,2010

21. Cuculea Daniel-Gabriel,Libertatea religioasă în România, lucrare de licenţă în drept, Editura S.E.R. & CO, Bucureşti, 1998

22.Cuculea Daniel-Gabriel, prelucrare după Prof. Dr. Ioan Mihăilescu ,Valori şi norme sociale în perioada de tranziţie,Studiu de caz, Sociologie generală,Ed. Polirom,Bucureşti,2003

23.Cuculea Daniel-Gabriel, prelucrare după Prof. Dr. Ioan Mihăilescu , Schimbări ale modului de gândire în spaţiul românesc, Sociologie generală,Ed. Polirom,Bucureşti,2003

24. Erickson, Millard J. Teologie Creştină, vol. I-III, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1998

25. George, Timoty , Teologia Reformatorilor, Editura Institutului Biblic “Emanuel”, Oradea, 1998 26. Graham, Billy Lumea în flăcări, Editura Lumina lumii, 1986

27. Hendriksen, Walter A., 1 şi 2 Timotei, Londra, Banner of Truth, 1959

28. Henrichsen, Walter A., Ucenicii se fac, nu se nasc, Editura Logos, Cluj, 1992

29. Iverson, Dick , Scheidler, Bill , O teologie autentică pentru o biserică puternică, Editura Stephanus, Bucureşti, 1995

30. Jackson, Paul R., Doctrina şi Administrarea Bisericii, Editura Multimedia, Arad, 1999

31. Jones, Kenneth , Lucrătorul aprobat de Dumnezeu, Editura Agape, Făgăraş, 2000

32. Jones, Kenneth, Evanghelia Bibliei, Editura Agape, Făgăraş, 2000

33. Jowett, J. H., Epistolele lui Petru, Londra, Hodder & Stoughton

34. Kuen, A., Pentru ce Biserica? (vol.I), Editura S.E.R. & CO., Bucureşti, 1992

35. Kuen, A., Slujiri în Biserică (vol.II), Editura S.E.R. & CO., Bucureşti, 1992

36. Kuen, A., Daruri pentru slujire (vol. III), Editura S.E.R. & CO., Bucureşti, 1992

37. Mac Donald, William , Ce înseamnă a fi un adevărat ucenic?, broşură, fără date

38. Mac Donald, W. şi Brooks, Cyril H., Ghid de creştere creştină, Ed. Emmous, Editura Stephanus, Bucureşti, 1993

39 .Mattheus, B. John, R. Mott, London, S.C.M. Press, 1934

40. Montgomery, Bernard L. Memoriile feldmareşalului Montgomery, Cleveland, World, 1958

41. Negruţ, Paul, Revelaţie, Scriptură, Comuniune, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1996

42. Packer, James I. , Să revenim la Evanghelia Biblică, Editura Agape, Făgăraş, 2001

43. Peterson, Jim, Evanghelizarea ca mod de viaţă, Editura Imprimeria de vest, Oradea, 1992

44. Rees, Paul S., Biruitor în încercare, Londra, Marshall, Morgan & Scott

45. Robinson, Darell W. ,Viaţa deplină a Bisericii, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1996

46. Robinson, H.W. , Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu, Predicarea biblică, Boker Book House Co., 1986

47. Ryrie, Charles C. , Teologia elementară, Editura BEE International, Dallas, Texas, 1993

48. Sanders, J. Oswald Călcaţi pe urmele mele, Editura Logos, Cluj, 1993

49. Sangster, Paul E. Doctor Sangster, London, Epworth, 1962

50. Shannon, Robert C., Biserica Noului Testament, Editura S.E.R. & CO., Bucureşti, 1992

51. Smith, Oswald J. , Provocarea Misiunilor, Editura OM, 1993

52. Summer, Wemp, C. , Ghid de Păstorire practică, Societatea Misionară Română, 1985

53. Statutul şi mărturisirea de credinţă, Cultul creştin “Biserica Evanghelică Română”, Bucureşti, 1998,2003,2008

54. Tenny, Mevill C. , Noul Testament - o privire de ansamblu, Editura Adevărul, Wheaton, ILL, U.S.A., 1981

55. Thiessen, H.C. , Prelegeri de teologie sistematică, Editura Societatea Misionară Română, Wheaton, ILL. U.S.A., 1979

56. Thomson, Phyllis, D.E. Hoste, London, China Inland Mission

57 Torrey, R.A. , Cum să câştigăm suflete pentru Mântuitorul, Editura Biserica Evanghelică Română, Bucureşti, 1998

58 Tozer, A. W. in The Reaper, feb. 1962

59. Wurmbrand, Richard, Drumul spre culmi, Ed. Stephanus, Bucureşti, 1993