"Rugăciunea este de fapt punerea noastră de acord cu Dumnezeu, pentru ca să atingem împreună cu El un ţel comun " D. Cornilescu

CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
Index articol
CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
generalităţi
obiective
studenţi şi profesori
organizare şi funcţionare
autonomia universitară
Toate paginile

COLEGIUL EVANGHELIC Dumitru CORNILESCU declară că valorile spiritualităţii iudeo-creştine precum şi cele ale ştiinţei şi culturii naţionale si universale sunt de prim rang; le cultivă însă în coordonatele statuate de Mişcarea autohtonă de renaştere spirituală înspirată de Duhul lui Dumnezeu, care a început în Bucureşti la biserica Sf. Ştefan-Cuibul cu Barză (în anii 1920–1924), prin teologii Teodor Popescu şi Dumitru Cornilescu.

Pe baza nivelului de competenţă şi a responsabilităţii pe care o are faţă de societate şi faţă de această Mişcare spirituală tutelară, COLEGIUL îşi asumă misiunea:

… de a forma caractere morale modelate într-un mediu creştin dinamic şi angajant;

… de a da învăţătura necesară formării de discipoli bine antrenaţi, în conformitate cu porunca Învăţătorului, Mai-Marele peste toţi profesorii: "Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit!" (Evanghelia după Matei 28:20)

… de a forma specialişti şi practicieni pentru necesităţile învăţământului biblic, cercetării, slujirii în Biserică, pe câmpul de misiune precum şi la locul desfăşurării activităţilor curente.

… de a sprijini promovarea principiilor civice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în cadrul statului de drept.

 

Programul ideatic la care subscriem este cel sintetizat în art. 5 litera e) din statutul / mărturisirea de credinţă a Editurii “SOCIETATEA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ & Co”, editorul oficial al COLEGIULUI - editură înfiinţată în 1920 chiar de către Dumitru Cornilescu şi reînfiinţată din 1990 -, şi anume:

 

Mărturia noastră, Programul nostru şi Misiunea noastră este 
ISUS CRISTOS-Domnul,
şi
propovăduirea unui legământ şi a unui nou mod de viaţă, renăscut, cu El.
 

Aşa să ne ajute Dumnezeu!